polityczny

polityczny
polityczny I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, politycznyni {{/stl_8}}{{stl_7}}'dotyczący polityki, mający związek z polityką, poświęcony polityce, zajmujący się polityką': {{/stl_7}}{{stl_10}}Partia polityczna. Program, ustrój, manewr, działacz polityczny. Poglądy polityczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}polityczny II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'więzień, który odbywa karę za działalność polityczną; więzień polityczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Polityczni znajdowali się w celi z przestępcami kryminalnymi. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Поможем студентам написать доклад

Look at other dictionaries:

  • polityczny — politycznyni 1. «dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami; związany z polityką, zajmujący się polityką» Dyskusja polityczna. Literatura polityczna. Manewr polityczny. Poglądy polityczne. Program… …   Słownik języka polskiego

  • polityczny — Czynniki polityczne zob. czynnik …   Słownik frazeologiczny

  • Sobieski Institute — Instytut Sobieskiego (The Sobieski Institute) is a think tank founded in Poland in 2004, known for its political advocacy of the polish right political movements and its support to Poland s formerly ruling Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice) …   Wikipedia

  • demokracja — ż I, DCMs. demokracjacji; lm D. demokracjacji (demokracjacyj) 1. «forma rządów, w której władzę sprawuje lud bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli; władza ludu; ludowładztwo» Głosić idee demokracji. 2. «forma ustroju państwa, w którym… …   Słownik języka polskiego

  • program — m IV, D. u, Ms. programmie; lm M. y 1. «wykład pewnych założeń i wytycznych działania mającego te założenia realizować» Program społeczny, polityczny, gospodarczy, kulturalny, ideologiczny. Program urbanistyczny. Ambitny, śmiały program. Program… …   Słownik języka polskiego

  • Любомирский князь Эдуард Михайлович — родился в 1796 г. в местечке Дубне, на Волыни, образование получил в Варшавском лицее и закончил его в Вене, где и назначен был на службу в русское посольство; служил затем некоторое время при посольствах в Берлине и Лондоне, а по возвращении из… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Константин Павлович — — великий князь, цесаревич, род. 27 апреля 1779 г., в Царском Селе, ум. в Витебске в 7¼ час. вечера 15 июня 1831 г.; погребен 17 августа того же года в Петропавловском соборе в Петербурге. Второй сын императора Павла Петровича и… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Andrzej Wajda — Infobox Actor name = Andrzej Wajda caption = Andrzej Wajda, Warsaw (Poland), May 2006 birthdate = birth date and age|1926|3|6|df=y location = Suwałki, Poland academyawards = Academy Honorary Award 2000 Lifetime Achievement baftaawards = Best… …   Wikipedia

  • Armia Krajowa — The Armia Krajowa (the Home Army, literally translated as the Country s Army), abbreviated AK , was the dominant Polish resistance movement in World War II German occupied Poland. It was formed in February 1942 from the Związek Walki Zbrojnej… …   Wikipedia

  • Ryszard Kukliński — For the American contract killer, see Richard Kuklinski. Colonel Ryszard Kukliński Ryszard Jerzy Kukliński (June 13, 1930 – February 11, 2004) was a Polish colonel and Cold War spy. He passed top secret Warsaw Pact documents to the CIA between… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”